ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ FOCUS ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΌΧΙ ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΧΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΙΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Στελέχη Τα Προγράμματά μας

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη του γνωστικού υποβάθρου, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων καθώς και η εκμάθηση των καλών πρακτικών των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων και οργανισμών (ανεξάρτητα σε ποιο επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκονται) για να γίνουν οι αυριανοί ηγέτες στο κλάδο τους.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών έχουν σχεδιαστεί για όσους φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα και ταυτόχρονα εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά θα είναι:

  • στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
  • στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,
  • όσοι προσδοκούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών,
  • όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια,
  • επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους,
  • όσοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα του ενδιαφέροντος τους,
  • όσοι επιθυμούν να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους.

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν επιτυχώς ένα πρόγραμμα χορηγείται πιστοποιητικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος του προγράμματος καθώς και ο ακριβής αριθμός ωρών επιμόρφωσης.

Επιπλέον, χορηγείται συμπληρωματική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.