Οικονομία και Διοίκηση

Εκκλησιαστικών Φορέων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης κληρικών και λαϊκών, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που απασχολούνται σε εκκλησιαστικούς φορείς (Faith-Based Institutions), στο πλαίσιο προώθησης της επιστημονικής έρευνας, της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και με γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των κληρικών και λαϊκών για ενισχυμένη και μεθοδική υποστήριξη σε οικονομικά και διοικητικά θέματα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Οικονομία και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων», με απόδοση στα αγγλικά «Executive Program in Administration of Faith-Based Institutions», στοχεύει την ανάπτυξη των γνώσεων οικονομίας και διοίκησης που ανώτερα και ανώτατα στελέχη εκκλησιαστικών φορέων και θρησκευτικών οργανισμών πρέπει να διαθέτουν. Το «Executive Program in Administration of Faith-Based Institutions» προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση στην επίλυση ζητημάτων και προβλημάτων στην καθημερινότητα της εκκλησιαστικής διακονίας και της θρησκευτικής δραστηριότητας, στη συλλογική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1.500€
Διάρκεια: 5 μήνες
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη εκκλησιαστικών φορέων και θρησκευτικών οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις διοικητικές τους ικανότητες, καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις προοπτικές του έργου της αρμοδιότητάς τους.

Κληρικοί και λαϊκοί, απασχολούμενοι σε Εκκλησιαστικούς Φορείς, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στα οικονομικά, την χρηματοοικονομική, τη λογιστική και γενικά τη διοίκηση των οργανισμών τους, παρακολουθώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα αποκτήσουν σημαντικές και ουσιαστικές γνώσεις, για να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο του την παροχή υψηλού επιπέδου εργαλείων επιμόρφωσης σε θέματα οικονομικής και διοίκησης εκκλησιαστικών φορέων σχεδιασμένων για τις ανάγκες των κληρικών και λαϊκών επαγγελματιών διαχείρισης εκκλησιαστικών οργανισμών.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του προγράμματος «Οικονομία και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς:

 • Αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει ένα κλασικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, προσαρμοσμένες ως προς το χρόνο και το κόστος απόκτησης αυτών,
 • Κατανοούν, αναλύουν και επιλύουν σύνθετες καταστάσεις με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων,
 • Βελτιώνουν τις ικανότητές τους και τις επιδόσεις τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους,
 • Μεταβαίνουν από τις ιδέες στη δράση με πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές εργασίες,
 • Αποκτούν πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και σύγχρονες προσεγγίσεις πέρα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους,
 • Εκπαιδεύονται σε αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες διοίκησης για άμεση υλοποίηση στην εργασία τους,
 • Ειδικεύονται από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες,
 • Κοινωνικοποιούνται και να συνεργάζονται με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων από διαφορετικούς εκκλησιαστικούς φορείς.

Η θεματολογία του προγράμματος σχετίζεται με τα ακόλουθα:

 1. Οικονομία, Εκκλησία και Θρησκεία στον 21ο αιώνα
 2. Οικονομικά για στελέχη εκκλησιαστικών φορέων
 3. Χρηματοοικονομικά για στελέχη εκκλησιαστικών φορέων
 4. Χρηματοοικονομική διοίκηση για στελέχη εκκλησιαστικών φορέων
 5. Παρουσίαση και ανάλυση καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για στελέχη εκκλησιαστικών φορέων
 6. Διοίκηση δομών εκκλησιαστικής διακονίας
 7. Διοικητική Λογιστική για στελέχη εκκλησιαστικών φορέων
 8. Κοινωνική δικτύωση εκκλησιαστικών φορέων
 9. Αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων εκκλησιαστικών φορέων
 10. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Στρατηγική

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Οι υπεύθυνοι εκκλησιαστικών και θρησκευτικών φορέων συχνά αντιμετωπίζουν καταστάσεις για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σε σύγχρονα τραπεζικά, χρηματοοικονομικά, λογιστικά και διοικητικά θέματα. Ταυτόχρονα, οι εκκλησιαστικοί φορείς, παγκοσμίως, αναζητούν τρόπους για να θέσουν τις δυνατότητες της σύγχρονης οικονομίας στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής διακονίας και της θρησκευτικής πρωτοβουλίας εν γένει. Οι γνώσεις αυτές απαιτούν πλατύ ορίζοντα γνώσεων και ευρύ κύκλο δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, διαρκώς νέες οικονομικές έννοιες, καινούρια χρηματοοικονομικά προϊόντα και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με ζητήματα τραπεζών, φορολογίας και ελέγχου, δημιουργούν ένα περίπλοκο πλαίσιο σχέσεων, οικονομικών και μη, που απαιτεί σύγχρονες γνώσεις τραπεζικής χρηματοοικονομικής, λογιστικής και διοίκησης οργανισμών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των απασχολουμένων σε εκκλησιαστικούς φορείς.

Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στους απασχολουμένους σε εκκλησιαστικούς φορείς τις πιο σημαντικές σύγχρονες γνώσεις διοίκησης που προσφέρονται σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα.

Οι προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος του 21ου αιώνα επιβάλλουν την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των σχετικών γνώσεων των απασχολουμένων σε εκκλησιαστικούς φορείς και την συνεχιζόμενη επιμόρφωσή τους στις εξελισσόμενες συνθήκες και απαιτήσεις τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας οικονομίας. Το πρόγραμμα «Οικονομία και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων» είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης απασχολουμένων σε εκκλησιαστικούς φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων και τον εμπλουτισμό του εύρους των γνώσεων τους με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις, μεθόδους και τεχνικές στο χώρο της τραπεζικής, χρηματοοικονομικής, λογιστικής και γενικά διοίκησης οργανισμών. Το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα «mini Master» και έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου των απασχολουμένων σε εκκλησιαστικούς φορείς σε οικονομικά θέματα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Οικονομία και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης (interactive training in business administration). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στους εργαζόμενους σε εκκλησιαστικούς φορείς να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από τις δραστηριότητές τους.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Οικονομία και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται 27,5 βαθμοί ECVET.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.500 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί. Παρέχεται έκπτωση 20% σε στελέχη εκκλησιαστικών – θρησκευτικών φορέων που έχουν τρία ή και περισσότερα τέκνα.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Εργαστήρια «Τραπεζικής» και «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, οργανωθεί και διευθύνεται από μία ομάδα καθηγητών με τεράστια και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη, τους συναδέλφους του Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου και Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Μπάλιο, καθώς και τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Σωτήριο Δεσπότη.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Οικονομία και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις οικονομίας και διοίκησης εκκλησιαστικών φορέων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας

Το πρόγραμμα Οικονομία και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων (interactive training in business administration). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου 2018. Η διάρκειά του είναι 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/3/2019.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.