Medical Management Programme

Οι ιατροί και τα στελέχη μονάδων υγείας επιτελούν το λειτούργημά τους σε ένα περίπλοκο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα ιατρεία και οι μονάδες υγείας διοικούνται αποτελεσματικότερα από άτομα που συνδυάζουν υψηλού επιπέδου γνώσεις που αφορούν τόσο την ιατρική επιστήμη, όσο και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η επιχειρηματική δραστηριότητα ιατρών και στελεχών μονάδων υγείας οδηγεί στην επίτευξη των στόχων όταν τα άτομα αυτά διαθέτουν και αναπτύσσουν διοικητικές και στρατηγικές δεξιότητες.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης ιατρών και στελεχών μονάδων υγείας στο πλαίσιο προώθησης της επιστημονικής έρευνας, της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και με γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των επαγγελματιών του χώρου της υγείας για ενισχυμένη και μεθοδική υποστήριξη των οργανισμών που διοικούν ή απασχολούνται.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1.500€
Διάρκεια: 5 μήνες
Συναντήσεις σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς και σε στελέχη μονάδων υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στη διοίκηση ιατρείων/μονάδων υγείας. Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη/βελτίωση των γνώσεων των ιατρών και των στελεχών υγείας ως προς την αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το Medical Management Programme προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση:

 • στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων διοίκησης ιατρείων/μονάδων υγείας,
 • στην άριστη διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του ιατρείου,
 • στην χρηματο-οικονομική παρακολούθηση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ιατρείου και των μονάδων υγείας,
 • στις συνεργασίες μεταξύ ιατρείων/μονάδων υγείας (Group Practice),
 • στη ανάπτυξη διαπραγματεύσεων,
 • στην ομαδική εργασία και
 • στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.
 • Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο του την παροχή υψηλού επιπέδου εργαλείων επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης, σχεδιασμένων για τις ανάγκες των Ελλήνων επαγγελματιών του κλάδου της υγείας.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του Medical Management Programme, οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει ένα κλασικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες ως προς το χρόνο και το κόστος απόκτησης αυτών,
 • Αναπτύξουν ουσιαστικές γνώσεις διοίκησης και οργάνωσης των ιατρείων/μονάδων υγείας,
 • Κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες καταστάσεις με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων ανάπτυξης,
 • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον,
 • Αναζητήσουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης (Internship/Placement) σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, και μονάδες υγείας,
 • Βελτιώσουν τις ικανότητές τους και τις επιδόσεις τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους,
 • Αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και σύγχρονες προσεγγίσεις πέρα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους,
 • Ειδικευθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες,

Η θεματολογία του προγράμματος σχετίζεται με τα ακόλουθα:

 1. Οικονομικά για Ιατρούς και Στελέχη Μονάδων Υγείας
 2. Διοίκηση Ιατρείων/Μονάδων Υγείας
 3. Διοίκηση Μάρκετινγκ Ιατρείων/Μονάδων Υγείας
 4. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 5. Διαπραγματεύσεις και Επίλυση Συγκρούσεων
 6. Επιχειρησιακή Στρατηγική και Group Practices
 7. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 8. Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
 9. Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα Ιατρείων/Μονάδων Υγείας
 10. Διαχείριση Γραφείου και Οργάνωση Ιατρείου
 11. Εκπόνηση Business Plan για την Ανάπτυξη Ιατρείων/Μονάδων Υγείας

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Οι γιατροί πολύ συχνά αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις στην καθημερινότητά τους που συνδέονται με τη διοίκηση του ιατρείου/μονάδας υγείας τους. Όσο καλοί επαγγελματίες και αν είναι οι γιατροί και τα στελέχη υγείας, ο εντατικός ρυθμός ζωής τους, είτε λόγω του αντικειμένου της ειδικότητας τους, είτε λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας, δημιουργεί την ανάγκη να αποκτήσουν/αναπτύξουν δεξιότητες που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης τους και κατ’ επέκταση, σε ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών.

Το Medical Management Programme φιλοδοξεί να καλύψει αυτή την ανάγκη εκπαιδεύοντας ιατρούς και στελέχη υγείας με σκοπό να αποκτήσουν τις πιο σημαντικές σύγχρονες γνώσεις διοίκησης που προσφέρονται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος επιβάλλουν την διαρκή προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης των σχετικών γνώσεων των ιατρών και των στελεχών υγείας και την συνεχιζόμενη επιμόρφωσή τους στις εξελισσόμενες συνθήκες και απαιτήσεις τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας οικονομίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα «mini Master» καθώς αφορά σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τους περιορισμούς των ιατρών/στελεχών μονάδων υγείας.

Διάρκεια Προγράμματος

Το Medical Management Programme διαρκεί πέντε (5) μήνες και ολοκληρώνεται σε 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης (interactive training). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στους ιατρούς και τα στελέχη υγείας να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από τις δραστηριότητές τους, γι’ αυτό και οι συναντήσεις διεξάγονται απογευματινές ώρες και σαββατοκύριακα.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Medical Management Programme χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται 27,5 βαθμοί ECVET.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.500 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, οργανωθεί και διευθύνεται από μία ομάδα καθηγητών με βαθιά και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από:

 • τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη, Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Τραπεζικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου,
 • τον Διευθυντή του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης Ιωάννη Υφαντόπουλο, Kαθηγητή Οικονομικών της Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • τον Επίκουρο Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Μπάλιο.

Οι εισηγητές της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε μάθημα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9493, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το γραφείο μας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 510, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Medical Management Programme θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ισότοποι κ.λπ.), καθώς και σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς όπως η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Commission) ο Π.Ο.Υ. και άλλοι, στους οποίους οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογεύματα και σαββατοκύριακα σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Το πρόγραμμα Medical Management Programme ολοκληρώνεται σε οι οποίες περιλαμβάνουν, 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων (interactive training in business administration). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου 2019. Η διάρκειά του είναι 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/3/2020.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.