Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων αλλά και όλους τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 280€
Διάρκεια: 4 μήνες
Βεβαίωση παρακολούθησης

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των σύγχρονων οικονομικών μονάδων. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα απαιτούν συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις, που πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και έχουν στόχο την προαγωγή ενός κοινού, υψηλής ποιότητας και αξιόπιστου πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για χρήση στις διάφορες αγορές από τους ενδιαφερόμενους π.χ. τράπεζες, επενδυτές, διοικήσεις. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Σχέδιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Δομή και Περιεχόμενο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ειδικά θέματα λογιστικού κυκλώματος και σύνταξης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Λογιστικός χειρισμών ειδικών θεμάτων
 • Λογιστική τυποποίηση- Νέο σχέδιο λογαριασμών

Τα περιεχόμενα του μαθήματος έχουν ως εξής:

 • Σχέδιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Δομή και Περιεχόμενο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ειδικά θέματα λογιστικού κυκλώματος και σύνταξης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Λογιστικός χειρισμών ειδικών θεμάτων
 • Λογιστική τυποποίηση- Νέο σχέδιο λογαριασμών

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει το ανωτέρω αυτοχρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια προώθησης της επιστημονικής έρευνας, της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και με γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των φοιτητών για ενισχυμένη και μεθοδική υποστήριξη στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Το πρόγραμμα προσφέρεται με την μεικτή μέθοδο διδασκαλίας, δηλαδή της μεθόδου που συνδυάζει την ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη συμβατική μέθοδο (διδασκαλία στην αίθουσα).

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 150 ώρες (16 ώρες διδασκαλίας, που παρακολουθούνται δια ζώσης σε 4 συμβουλευτικές συναντήσεις (μία κάθε μήνα), με τον επιβλέποντα καθηγητή και 134 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και γραπτής εργασίας 6 έως 10 σελίδων, που αξιολογείται από τον διδάσκοντα

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 280 € ανά εκπαιδευόμενο.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με την μεικτή μέθοδο διδασκαλίας, δηλαδή της μεθόδου που συνδυάζει την ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη συμβατική μέθοδο (διδασκαλία στην αίθουσα).

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό, που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της μάθησης από απόσταση. Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται συνεχώς από τον διδάσκοντα και επικοινωνούν τακτικά με αυτόν. Κάθε εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε 4 συμβουλευτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μία κάθε μήνα. Κάθε συμβουλευτική συνάντηση συντονίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα. Παίρνουν μέρος οι εκπαιδευόμενοι, που συγκροτούν το Τμήμα για το οποίο εκείνος έχει την ευθύνη. Κάθε συμβουλευτική συνάντηση έχει τετράωρη διάρκεια. Παρότι οι συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή – εκπαιδευομένων και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι χρειαστεί να απουσιάσουν από τις συναντήσεις αυτές, πρέπει απαραιτήτως να καλύψουν τα κενά σε συνεννόηση με τον διδάσκοντά τους. Εκπονούν μία γραπτή εργασία 6 έως 10 σελίδων, που αξιολογείται από τον διδάσκοντα. Η γραπτή εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευόμενους και πρέπει να αποστέλλεται στο διδάσκοντα σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Συμμετέχουν στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στο τέλος του προγράμματος.

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2017. Η διάρκειά του είναι 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/01/2018.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.