Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων επιζητά την άποψή των φοιτητών του για να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και να ενισχύει την αξία του πτυχίου που απονέμει. Είναι η 1η φορά που πραγματοποιείται σχετική έρευνα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και θεωρούμε ότι μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μαζί τη διαφορά! Για το λόγο αυτό, την περίοδο 25/6/2018 – 8/7/2018, θα πραγματοποιηθεί επιστημονική έρευνα για την μεθοδολογία εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κρίνουμε πολύ σημαντική την συμμετοχή σας καθώς η άποψή σας μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων θα ενημερωθούν σχετικά με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό τη Δευτέρα 25/6/2018.