Insurance Education Program for Lawyers

Η ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες νομικές και νομοθετικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις απαραίτητες ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις λειτουργίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων λόγω αυτών, αποτελούν απαραίτητο και κρίσιμο συνδυασμό γνώσεων για την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων από κάποιο νομικό επιστήμονα, ασχέτως του λόγου ή του τρόπου που εμπλέκεται με τη λειτουργία μιας ασφαλιστικής επιχείρησης. Οι γνώσεις θεμάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και αναλογιστικών θεμάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας, για όποιο λόγο και αν εμπλέκεται κάποιος νομικός με τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης επιστημόνων του δικαίου με τίτλο «Insurance Education Program for Lawyers» με σκοπό να καλύψει τις απαραίτητες επιπλέον γνώσεις που κάθε νομικός επιστήμων πρέπει να διαθέτει.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 700 €
Διάρκεια: 2 μήνες
Συναντήσεις Σάββατο ή Κυριακή
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες του δικαίου, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο στα γνωστικά αντικείμενα της ασφαλιστικής επιστήμης, της χρηματοοικονομικής και της διαχείρισης κινδύνων, καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Το «Insurance Education Program for Lawyers» αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων ασφαλιστικής επιστήμης και χρηματοοικονομικής, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του «Insurance Education Program for Lawyers», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει ένα κλασικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, προσαρμοσμένες ως προς το χρόνο και το κόστος απόκτησης αυτών,
 • Κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες καταστάσεις ασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων,
 • Εμπλουτίσουν τις γνώσεις σχετικά με το εύρος καλύψεων και τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών προϊόντων
 • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο νομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, αντιλαμβανόμενοι καλύτερα τη σύνδεση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών πληροφοριών με τη διαχείριση κινδύνων
 • Βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις επιδόσεις τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους,
 • Μεταβούν από τις ιδέες στη δράση με πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές εργασίες,
 • Αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και σύγχρονες προσεγγίσεις πέρα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους,
 • Εκπαιδευτούν σε αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες διοίκησης για άμεση υλοποίηση στην εργασία τους,
 • Ειδικευθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες,
 • Κοινωνικοποιηθούν και να συνεργαστούν με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων από διαφορετικές επιχειρήσεις και κλάδους.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Ο Ασφαλιστικός Θεσμός (ιστορική αναδρομή, εξέλιξη, σύγχρονη εποχή)
 2. Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ν.4364/2016, IDD, GDPR)
 3. Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
 4. Ασφαλίσεις Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης
 5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική ασφαλιστικών επιχειρήσεων /li>
 6. Insurance Risk Management
 7. Εισαγωγικά Στοιχεία Στην Αναλογιστική Επιστήμη
 8. Στοιχεία Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι ανεξάρτητοι επιστήμονες επαγγελματίες παγκοσμίως αναζητούν τρόπους για να προωθήσουν την σταδιοδρομία τους. Ένας δημοφιλής τρόπος για να το επιτύχουν είναι μέσω της απόκτησης ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Ένα master όμως απαιτεί τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια πλήρους φοίτησης για να ολοκληρωθεί. Πολλά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες, που εργάζονται με εξοντωτικούς ρυθμούς, είναι σχεδόν αδύνατον να βρουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και τους ελεύθερους επαγγελματίες τις πιο σημαντικές γνώσεις ασφαλιστικής επιστήμης και χρηματοοικονομικής που προσφέρονται σε ένα παραδοσιακό αντίστοιχο πρόγραμμα.

Οι προκλήσεις του διεθνοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του 21ου αιώνα επιβάλλουν την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και των ελευθέρων επαγγελματιών και την προσαρμογή τους στις εξελισσόμενες συνθήκες και απαιτήσεις τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας αγοράς. Το «Insurance Education Program for Lawyers» είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών τους γνώσεων και τον εμπλουτισμό τους με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις, μεθόδους και τεχνικές στο χώρο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα «mini master» και έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για σπουδές μετεκπαίδευσης στελεχών που δεν έχουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το «Insurance Education Program for Lawyers» ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 40 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στην ασφαλιστική και τη χρηματοοικονομική (interactive training in insurance & finance). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους γι΄ αυτό και οι συναντήσεις διενεργούνται σαββατοκύριακα.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Insurance Education Program for Lawyers» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται βαθμοί ECVET.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 700 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί. Δύναται η χρήση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Οι εισηγητές της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Insurance Education Program for Lawyers θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σαββατοκύριακα σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Έναρξη

Το «Insurance Education Program for Lawyers» ολοκληρώνεται σε 5 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, 40 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στην ασφαλιστική και χρηματοοικονομική (interactive training in insurance & finance). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για το Νοέμβριο 2019. Η διάρκειά του είναι 2 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2019.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.