Λογιστική Εταιρειών

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων αλλά και όλους τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 280€
Διάρκεια: 4 μήνες
Βεβαίωση παρακολούθησης

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων σε ειδικά θέματα λογιστικής εταιριών, όπως η λογιστική της σύστασης, της διάθεσης των αποτελεσμάτων, της λύσης και εκκαθάρισης των εταιριών, της μεταβολής (αύξηση-μείωση) του μετοχικού κεφαλαίου κ.ά. Η αντιμετώπιση των ανωτέρω λογιστικών θεμάτων θα είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θεσμοθετήθηκαν με τον Ν.4308/2014 και έχουν εφαρμογή από 1/1/2015. Τα θέματα αυτά πρέπει να τα γνωρίζει όποιος δραστηριοποιείται μέσα στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Η Λογιστική των Ομορρύθμων Εταιριών
  • Η Λογιστική των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
  • Η Λογιστική των Ανωνύμων Εταιριών

Τα περιεχόμενα του μαθήματος έχουν ως εξής:

  • Η Λογιστική των Ομορρύθμων Εταιριών
  • Η Λογιστική των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
  • Η Λογιστική των Ανωνύμων Εταιριών

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει το ανωτέρω αυτοχρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια προώθησης της επιστημονικής έρευνας, της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και με γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των φοιτητών για ενισχυμένη και μεθοδική υποστήριξη στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Το πρόγραμμα προσφέρεται με την μεικτή μέθοδο διδασκαλίας, δηλαδή της μεθόδου που συνδυάζει την ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη συμβατική μέθοδο (διδασκαλία στην αίθουσα).

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 150 ώρες (16 ώρες διδασκαλίας, που παρακολουθούνται δια ζώσης σε 4 συμβουλευτικές συναντήσεις (μία κάθε μήνα), με τον επιβλέποντα καθηγητή και 134 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και γραπτής εργασίας 6 έως 10 σελίδων, που αξιολογείται από τον διδάσκοντα

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 280 € ανά εκπαιδευόμενο.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

  • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
  • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
  • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με την μεικτή μέθοδο διδασκαλίας, δηλαδή της μεθόδου που συνδυάζει την ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη συμβατική μέθοδο (διδασκαλία στην αίθουσα).

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό, που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της μάθησης από απόσταση. Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται συνεχώς από τον διδάσκοντα και επικοινωνούν τακτικά με αυτόν. Κάθε εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε 4 συμβουλευτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μία κάθε μήνα. Κάθε συμβουλευτική συνάντηση συντονίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα. Παίρνουν μέρος οι εκπαιδευόμενοι, που συγκροτούν το Τμήμα για το οποίο εκείνος έχει την ευθύνη. Κάθε συμβουλευτική συνάντηση έχει τετράωρη διάρκεια. Παρότι οι συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή – εκπαιδευομένων και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι χρειαστεί να απουσιάσουν από τις συναντήσεις αυτές, πρέπει απαραιτήτως να καλύψουν τα κενά σε συνεννόηση με τον διδάσκοντά τους. Εκπονούν μία γραπτή εργασία 6 έως 10 σελίδων, που αξιολογείται από τον διδάσκοντα. Η γραπτή εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευόμενους και πρέπει να αποστέλλεται στο διδάσκοντα σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Συμμετέχουν στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στο τέλος του προγράμματος.

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2017. Η διάρκειά του είναι 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/01/2018.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.