Τα Executive Programs του ΕΚΠΑ υλοποιούν MBA Foundation Course στις 29, 30 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 2018 και (3 συναντήσεις 8 ωρών η καθεμία). Πληροφορίες (χαρακτηριστικά, κόστος κ.τ.λ.) για το ΜΒΑ Foundation Course μπορείτε να αντλήσετε κάνοντας κλικ εδώ (http://www.executive-programs.econ.uoa.gr/mba-foundation-course/). Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας e-mail στο executive-programs@econ.uoa.gr το αργότερο μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2018. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.