Ποιοι Είμαστε

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών προσφέρονται από τα Εργαστήρια «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» και «Τραπεζικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί, οργανωθεί και διευθύνονται από μία τριμελή ομάδα καθηγητών με τεράστια και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Τραπεζικής Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου και τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Μπάλιο.

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής

Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής είναι εργαστήριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επαγγελματικού έργου. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης, ανάπτυξης και παροχής της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του πανεπιστημίου αλλά και της οικονομίας γενικότερα. Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού. Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης.

Εργαστήριο Τραπεζικής

Το Εργαστήριο Τραπεζικής είναι εργαστήριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επαγγελματικού έργου. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο στην Ευρώπη που διεξάγει ερευνητικές και συμβουλευτικές εργασίες στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και τραπεζών, της λογιστικής, της χρηματοοικονομικής, των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech). Ταυτόχρονα, κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι να παράγει έρευνα αιχμής και να επιλύει επιχειρηματικές και τραπεζικές προκλήσεις μέσω της επιστημονικής αριστείας. Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού. Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα εντός της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών φημίζεται για τα εξαιρετικά μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του, μερικά από τα οποία έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί της Ελληνικής Δημοκρατίας, Υπουργοί Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διοικητές και Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας, Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Τραπεζών, Πρόεδροι του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Διοικητές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κ.λπ.

Με άλλα λόγια, το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει τους ιθύνοντες εκείνους, που λαμβάνουν τις οικονομικές αποφάσεις με την μεγαλύτερη επιρροή, στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος. Επιπλέον, οι καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι εξαιρετικοί ερευνητές και εκπαιδευτές, εστιάζοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, όπως η τραπεζική διοίκηση, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η λογιστική, οι επενδύσεις, η οικονομική ιστορία, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η στατιστική, η πληροφορική, κ.λπ. Κατά συνέπεια, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαδραματίζει έναν ηγετικό ρόλο στην παραγωγή και διάδοση της οικονομικής γνώσης, προκαλώντας την συμβατική σοφία, εξερευνώντας νέους τρόπους σκέψης, δημιουργώντας νέες ιδέες και αποκαλύπτοντας πειστικά αποδεικτικά στοιχεία.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 14 Απριλίου 1837 και εγκαινιάσθηκε στις 3 Μαΐου 1837, από τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και ονομάσθηκε προς τιμήν του «Οθώνειον Πανεπιστήμιο». Ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1862 το «Οθώνειον Πανεπιστήμιο» μετονομάστηκε σε «Εθνικό Πανεπιστήμιο», μετά τα γεγονότα που ανάγκασαν τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα να εγκαταλείψει τη χώρα. Το 1932 το «Εθνικό Πανεπιστήμιο» μετονομάστηκε επίσημα σε «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, μετά την απελευθέρωση του έθνους.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μεγαλύτερο κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με 125.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, περισσότερα από 2.000 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και περίπου 1.300 μέλη διοικητικό και εξειδικευμένο προσωπικό, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εστιάζει στην παραγωγή και διάδοση της γνώσης. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο σκοπεύει να καταστεί ένα κέντρο αριστείας στην έρευνα, στην καινοτομία και στην διδασκαλία σε όλες τις επιστήμες που θεραπεύει, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.