Το «Εργαστήριο Τραπεζικής» και το «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνουν την υπογραφή συνεργασίας με τον «Άρειο Πάγο» και την «Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα διεξαχθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Judicial Education Programme in Banking and Finance» θα συμμετάσχουν, για την αρχική υλοποίηση του προγράμματος, είκοσι (20) εισαγγελείς και είκοσι (20) δικαστές από την εφετειακή περιφέρεια Αθηνών και Πειραιώς, ενώ τα μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται στον Άρειο Πάγο, θα διαρκέσουν πέντε (5) μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε:

Α) από την ιστοσελίδα του «Judicial Education Programme in Banking and Finance» στη διεύθυνση www.executive-programs.econ.uoa.gr

Β) διαβάζοντας το δελτίο τύπου.