Digital Marketing and Social Media

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία σε συνάρτηση με την ταχέως ανεπτυσσόμενη ψηφιακή εποχή δημιουργούν προκλήσεις στις επιχειρήσεις για τον τρόπο που επικοινωνούν στους πελάτες τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Σε αυτά τα πλαίσια το τοπίο του ψηφιακού μάρκετινγκ συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και οι άνθρωποι των εταιριών και ειδικά του μάρκετινγκ να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης με τίτλο «Digital Marketing and Social Media» με σκοπό την απόκτηση ή και τη βελτίωση των γνώσεων των συμμετεχόντων με παράλληλη κριτική κατανόηση των εννοιών, του ρόλου και της αξίας του ψηφιακού μάρκετινγκ καθώς και των συναφών εργαλείων και προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών πλάνων μάρκετινγκ και εφαρμογών σε διάφορους καταναλωτές και αγορές. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλει και η μεγάλη εκδοτική εταιρία 24MEDIA μέσω της παρουσίασης εφαρμοσμένων case studies από εξειδικευμένα στελέχη της.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1.200€
Διάρκεια: 3 μήνες
Συναντήσεις Πέμπτη ή Σάββατο
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Digital Marketing and Social Media» απευθύνεται σε:

 • σε στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντές, υπεύθυνους, προϊσταμένους,
 • σε ιδιοκτήτες μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων, υπεύθυνους Μarketing μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων,
 • σε στελέχη Δημοσίων Σχέσεων, στελέχη διαφημιστικών εταιριών και διαφόρων τομέων πώλησης, υπεύθυνους e-marketing/li>
 • σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για να γνωρίσουν το χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ και των social media. /li>

Το «Digital Marketing and Social Media» αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει γνώσεις και πρακτική εμπειρία σχεδίασης, ανάπτυξης και υλοποίησης πλάνων και εφαρμογών μάρκετινγκ ψηφιακών μέσων. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις οποιασδήποτε συμβατικής θέσης μάρκετινγκ και να αξιοποιήσουν τις πρωτοποριακές τους ψηφιακές γνώσεις τόσο για την εταιρεία που εργάζονται όσο και για προσωπικό τους πλεονέκτημα.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του «Digital Marketing and Social Media», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • τον τρόπο δημιουργίας στρατηγικού ψηφιακού πλάνου μάρκετινγκ μέσω των νέων καναλιών επικοινωνίας,
 • τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα και τον τρόπο χρήσης τους
 • τη δημιουργία πλάνου επικοινωνίας,
 • το σχεδιασμό ιστοσελίδας,
 • τις τακτικές για αύξηση της εμπειρίας του πελάτη μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών,
 • τη στρατηγική διαφήμισης μέσω Google των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (social media)
 • τη δημιουργία και διάδοση ποιοτικού περιεχομένου (content) με στόχο τη μετατροπή των υποψήφιων πελατών σε πελάτες,
 • το Μάρκετινγκ για τις Μηχανές Αναζήτησης,
 • τη σημασία των λέξεων-κλειδιών και των φράσεων- κλειδιών και των στρατηγικών που πρέπει να επιτευχθούν για την αύξηση της κυκλοφορίας
 • την απόκτηση της κυκλοφορίας μέσω δωρεάν (SEO) και πληρωμένων διαφημίσεων
 • τις προωθητικές ενέργειες μέσω smart phones και tablets τα οποία έχουν αναδειχθεί ως ευρέως αποδεκτά ψηφιακά κανάλια marketing,
 • την προώθηση μιας εταιρίας μέσω blogs, newsletter, video, podcasts και eBooks.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Digital marketing Fundamentals
 2. Social media marketing - Inbound Marketing
 3. Content Marketing
 4. Website Design and User Experience (UX)
 5. Search Engine Optimization
 6. Search Engine Marketing
 7. Email Marketing
 8. Affiliate marketing
 9. Mobile Marketing
 10. Display advertising – Native advertising
 11. Performance management and Analytics
 12. Digital Strategy and Planning
 13. Create action Plans
 14. Legal issues in internet and data security

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην τεχνολογία έχουν επηρεάσει άμεσα τις περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, εφαρμόζουν τις τεχνικές του ψηφιακού μάρκετινγκ. Κανένας άλλος τομέας δεν έχει επηρεαστεί περισσότερο από το διαδίκτυο και τις δυνατότητές του, όσο αυτός των επιχειρήσεων.

Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τις γνώσεις ψηφιακού μάρκετινγκ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών.

Ο σημερινός πελάτης πλέον έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί, διασκεδάζει, ενημερώνεται από το διαδίκτυο. Το κυριότερο πλεονέκτημα που έχει όμως είναι να ερευνά άμεσα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και να αλληλεπιδρά με την επιχείρηση που τα προσφέρει. Αυτό του δίνει απεριόριστες δυνατότητες να κρίνει, συγκρίνει και επιλέξει άμεσα προϊόντα και υπηρεσίες. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί και βασικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις αν δεν τη χειριστούν σωστά. Οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία στις επιχειρήσεις είναι πολλές και με τη σωστή χρήση τους μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πελάτη, να τον ικανοποιήσουν και να αυξήσουν την πιστότητά του. Το ψηφιακό μάρκετινγκ και τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν του βασικό και αναμφισβήτητα το καλύτερο εργαλείο για αυτή τη στρατηγική. Το πρόγραμμα Digital Marketing and Social Media », περιλαμβάνει όλα εκείνα τα εργαλεία και τακτικές που χρειάζονται στις σημερινές επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλάνο επικοινωνία μάρκετινγκ.

Διάρκεια Προγράμματος

Το «Digital Marketing and Social Media» ολοκληρώνεται σε 82 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν ένα απόγευμα μέσα στην εβδομάδα χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Digital Marketing and Social Media» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται βαθμοί ECVET.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.200 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί. Δύναται η χρήση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Οι εισηγητές της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Στο πρόγραμμα διδάσκουν στελέχη του ψηφιακού μάρκετινγκ με αναγνωρισμένο επαγγελματικό και επιστημονικό κύρος.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9493, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 510, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Digital Marketing and Social Media θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 23η Μαρτίου 2020. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Πέμπτη ή Σάββατο σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Digital Marketing and Social Media θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020. Η έναρξη του προγράμματος έχει οριστεί για την 25η Απριλίου 2020. Η διάρκειά του είναι 3 μήνες, και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο 2020.(Με διακοπή τους καλοκαιρινούς μήνες)