Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών με τίτλο «Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελματίες με γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων συνδυασμένων με ζητήματα βιωσιμότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ολοένα και διευρύνεται η γκάμα διοικητικών θέσεων στον ευρύτερο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που απαιτούν τις συγκεκριμένες γνώσεις, γνώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκριτικό πλεονέκτημα μια επιχείρηση.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1.500€
Διάρκεια: 5 μήνες
Συναντήσεις Σάββατο ή Κυριακή
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών,
 • Άτομα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων για τον τρόπο που μπορούν να ανταποκρίνονται οι διοικήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης,
 • Άτομα που συνδέονται με οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εκσυγχρονίζουν τις πρακτικές τους σύμφωνα με κανόνες εταιρικής ευθύνης και βιωσιμότητας όπως λογιστές, δικηγόρους, τραπεζικά στελέχη, ασφαλιστές, αναλυτές αγορών, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, πολιτικούς μηχανικούς,
 • Άτομα που επιθυμούν την εξειδίκευση στα ζητήματα της διοίκησης και βιωσιμότητας και στις μεθόδους αξιολόγησης διοικητικών πρακτικών και αποφάσεων που να συμβαδίζουν με τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων ανάλογα με τον τομέα της επαγγελματικής τους ζωής όπως: Πράσινους Επενδυτές, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Εκτιμητές Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κ.α.,
 • Φοιτητές
 • Το πρόγραμμα Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον συστημικό και οργανωτικό ρόλο της βιωσιμότητας στους σύγχρονους οργανισμούς και να τον εντάξουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το πρόγραμμα αντλεί από εργαλεία αιχμής της διοικητικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επιστήμης και πολιτικής, προσφέροντας θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε μια νέα γενιά επαγγελματιών ικανών να διαχειριστούν περίπλοκες και διεπιστημονικές προκλήσεις της εποχής μας.

  Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

  Μέσω του προγράμματος Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

  • θα συνδυάσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων και βιώσιμης ανάπτυξης
  • θα αποκτήσουν βαθιά γνώση των βασικών εργαλείων αξιολόγησης οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της λειτουργίας και στρατηγικής οικονομικών μονάδων/οργανισμών ώστε να τις εναρμονίζουν με τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης ,
  • θα αντιλαμβάνονται καλύτερα την κεντρική σημασία της βιωσιμότητας στην λειτουργία ενός σύγχρονου οργανισμού,
  • θα αποκτήσουν θεωρητικά, πρακτικά και διοικητικά εργαλεία για να προάγουν την βιωσιμότητα στις δραστηριότητες του οργανισμού τους ή/και να βοηθήσουν τον οργανισμό τους να δραστηριοποιηθεί σε έργα βιωσιμότητας με την ευρύτερη κοινότητα,
  • Μεταβούν από τις ιδέες στη δράση με πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές εργασίες,
  • θα εξοπλιστούν με γνώση των πιο πρόσφατων και προηγμένων οικονομικών, χρηματοοικονομικών και περιβαλλοντικών θεωριών και τεχνικών που έχουν σχέση με τα ζητήματα της διοίκησης και βιωσιμότητας,
  • εκπαιδευτούν σε αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες διοίκησης για άμεση υλοποίηση στην εργασία τους,
  • ειδικευθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες,
  • κοινωνικοποιηθούν και να συνεργαστούν με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων από διαφορετικές επιχειρήσεις και κλάδους,
  • θα βάλουν τις βάσεις για μελλοντική ενασχόληση με τον συγκεκριμένο χώρο ακόμα και αν συνδέονται έμμεσα με αυτό (π.χ. λογιστές, επενδυτές, ασφαλιστές)

  Τα μαθήματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

  1. Διοίκηση και Βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον
  2. Μακροοικονομία, περιβάλλον και οικονομική πολιτική
  3. Οικονομικά του περιβάλλοντος και της ενέργειας
  4. Χρηματοοικονομική διοίκηση, διαχείριση κινδύνων και βιωσιμότητα.
  5. Διοίκηση Επιχειρήσεων
  6. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  7. Ανάλυση κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους και οφέλους
  8. Εταιρική διοίκηση, εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνική επιχειρηματικότητα
  9. Διοίκηση μάρκετινγκ
  10. Κοινωνική και Περιβαλλοντική Λογιστική και Απολογισμός

  Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

  Το πρόγραμμα είναι δομημένο στην βάση της παγκόσμιας ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας γύρω από θέματα διοίκησης και βιωσιμότητας καθώς και στην εμπειρία που προέρχεται από την πραγματική αγορά και πρακτική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πλήρες υπόβαθρο των σύνθετων πτυχών της διοίκησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εμπλουτίσει τον εκπαιδευόμενο με την απαραίτητη γνώση για την ανάλυση και εκτίμηση των σύνθετων διεπιστημονικών πτυχών της βιώσιμης ανάπτυξης από πλευρά διοίκησης οικονομικών μονάδων με απώτερο σκοπό την λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και όψεις της διοίκησης που να συμβαδίζουν με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

  Διάρκεια Προγράμματος

  Το πρόγραμμα Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων και την βιώσιμη ανάπτυξη (interactive training in business administration). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους.Τα μαθήματα διεξάγονται κατά μέσο όρο 2 μέρες τον μήνα, Σάββατο ή Κυριακή.

  Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται 27,5 βαθμοί ECVET.

  Κόστος Προγράμματος

  Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.500 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί.

  Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

  Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και διευθύνεται από μία ομάδα καθηγητών με βαθιά και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής αποσκοπώντας τη διοίκηση στην πράξη. Η ομάδα αυτή αποτελείται Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, από Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη, Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου, τον Καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου και τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Μπάλιο. Ο εισηγητής της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχει επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

  Πληροφορίες

  Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

  • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
  • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
  • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
  • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

  Αιτήσεις

  Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σαββατοκύριακα σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας

  Το πρόγραμμα Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων (interactive training in business administration). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου 2019. Η διάρκειά του είναι 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/3/2020.

  Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

  Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.