e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Οι τεχνολογικές εξελίξεις ειδικά στον τομέα των επικοινωνιών και της πληροφορικής επέφεραν πολλές σημαντικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στον τρόπο που οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται. Η τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα να διευρύνουν οι επιχειρήσεις τον τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες τους αλλά και άλλες επιχειρήσεις. Το νέο αυτό περιβάλλον έδωσε ώθηση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Οι επιχειρηματικές και λειτουργικές δυνατότητες που δημιουργεί η νέα πραγματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλάζουν ριζικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και την υπόσταση αρκετών επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά η τεχνολογία και το διαδίκτυο δίνουν τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες να μπουν στο χώρο του εμπορίου με πολύ μικρό κόστος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Αντιλαμβανόμενο αυτή την πραγματικότητα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης με τίτλο « e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο » με σκοπό την απόκτηση γνώσεων στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλει και η μεγάλη εκδοτική εταιρία 24MEDIA μέσω της παρουσίασης εφαρμοσμένων case studies από εξειδικευμένα στελέχη της. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν σε βάθος τον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης με παράλληλη γνώση του τρόπου προώθησης της ηλεκτρονικής επιχείρησης.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1.000€
Διάρκεια: 3 μήνες
Συναντήσεις Πέμπτη ή Σάββατο
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα « e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο » απευθύνεται σε:

 • σε στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντές, υπεύθυνους, προϊσταμένους,
 • σε ιδιοκτήτες μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για το χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπεύθυνους Μarketing/ ηλεκτρονικού εμπορίου μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων,
 • σε στελέχη Δημοσίων Σχέσεων, στελέχη διαφημιστικών εταιριών και διαφόρων τομέων πώλησης, υπεύθυνους e-marketing
 • σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για να γνωρίσουν το χώρο του e-Commerce.

Το « e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο » αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει γνώσεις και πρακτική εμπειρία σχεδίασης, ανάπτυξης και υλοποίησης πλάνου δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος και επιχειρείν. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση με το πέρας του προγράμματος να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις δημιουργίας και υποστήριξης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και της επικοινωνίας αυτού.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του « e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο », οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • τον τρόπο δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • το ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ,
 • το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • τις τακτικές για αύξηση της εμπειρίας του πελάτη μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • τη στρατηγική διαφήμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (social media)
 • τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου (content) για το ηλεκτρονικό κατάστημα,
 • τους νομικούς περιορισμούς για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • τη σημασία των λέξεων-κλειδιών και των φράσεων- κλειδιών και των στρατηγικών που πρέπει να επιτευχθούν για την αύξηση της κυκλοφορίας σε,
 • την απόκτηση της κυκλοφορίας μέσω δωρεάν (SEO) και πληρωμένων διαφημίσεων
 • τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού πλάνου για ηλεκτρονικό κατάστημα,

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. e-Commerce and e-Marketing Fundamentals
 2. e-Business and entrepreneurship
 3. e-shop design and User Experience
 4. Create the right content for your site
 5. Managing an e-shop
 6. PPC for e-Commerce
 7. SEO for e-Commerce
 8. Web Analytics and Performance measurement for e-commerce
 9. e-Payments
 10. Operations Management in e-Commerce
 11. Strategic Planning for e-Commerce
 12. e-Legal for e-Commerce

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζοντας ότι το διαδίκτυο ικανοποιεί πλήρως τα βασικά ζητούμενα των εμπορικών συναλλαγών, όπως ταχύτητα, μείωση κόστους, αποτελεσματική και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων επένδυσαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι νέες τεχνολογίες έχοντας εξαλείψει τις αποστάσεις και τα σύνορα των χωρών δίνουν τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις (μεγάλες, πολυεθνικές, μικρές, τοπικές) να ανταγωνιστούν ισάξια στην παγκόσμια αγορά. Έτσι ανεξάρτητοι νέοι επιχειρηματίες αλλά και στελέχη εταιριών που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν την ανάγκη βαθιάς γνώσης του χώρου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.

Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και σε νέους ενδυνάμει επιχειρηματίες τις γνώσεις δημιουργίας, διαχείρισης και επικοινωνίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των παγκόσμιων πλέον πελατών.

Η παραδοσιακή εικόνα της σχέσης πελάτη-πωλητή έχει αλλάξει. Τη σχέση αυτή πλέον συνδέει η τεχνολογία και το διαδίκτυο. Η τεράστια πηγή πληροφοριών προσφέρει πληθώρα καταλόγων με μηχανισμούς γρήγορης αναζήτησης που ο πελάτης μπορεί να βρει, κρίνει, συγκρίνει αυτό που επιθυμεί και να το παραγγείλει αφού πληρώσει με διάφορους διαδικτυακούς τρόπους. Αυτή η δυναμική που έχει ο πελάτης στα χέρια του πρέπει να κατανοηθεί πλήρως από το σύγχρονο υπάλληλο, ιδιοκτήτη, επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Από την άλλη μεριά η μερική ή η έλλειψη γνώσης δημιουργίας του κατάλληλου ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της κατάλληλης και επιτυχημένης ηλεκτρονικής επιχείρησης. Οι αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας με τον πελάτη, το μειωμένο κόστος πληροφόρησης του σε σχέση με το παραδοσιακό, οι τρόποι παράδοσης προϊοντων, οι πληρωμές, η ανταλλαγή εμπορικών εγγράφων, η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση τιμής και η ηλεκτρονική παραγγελία είναι μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους σύχρονους επιχειρηματίες που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το πρόγραμμα e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο », περιλαμβάνει όλα εκείνα τα εργαλεία και τακτικές που χρειάζονται στις σημερινές επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό ηλεκτρονικό κατάστημα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το «e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο» ολοκληρώνεται σε 60 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν ένα απόγευμα μέσα στην εβδομάδα και ένα Σάββατο χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται βαθμοί ECVET.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.000 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί. Δύναται η χρήση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Οι εισηγητές της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Στο πρόγραμμα διδάσκουν στελέχη του ηλεκτρονικού εμπορίου με αναγνωρισμένο επαγγελματικό και επιστημονικό κύρος.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9493, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 510, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Πέμπτη και Σάββατο σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Το «e-Commerce / Ηλεκτρονικό Εμπόριο» ολοκληρώνεται σε 15 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, 60 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων (interactive training in business administration). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 25 Απριλίου 2020. Η διάρκειά του είναι 3 μήνες, και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο 2020.(Με διακοπή τους καλοκαιρινούς μήνες).