Φωτεινή Δοκιανάκη

Ειδική Επιστήμονας


Γεώργιος Δότσης

Επίκουρος Καθηγητής


Ιωάννης Θάνος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Μαριλού Ιωακειμίδη

Επίκουρη Καθηγήτρια


Βασίλης Κατσίκης

Επίκουρος Καθηγητής


Παναγιώτης Κοτσιλάρας

Ειδικός Επιστήμονας


Φοίβη Κουντούρη

Καθηγήτρια


Ελένη Λουκή

Ειδική Επιστήμονας


Δημήτριος Μπάλιος

Επίκουρος Καθηγητής


Ιωάννης Ντόκας

Επίκουρος Καθηγητής


Κώστας Παπαϊωάννου

Ειδικός Επιστήμονας


Μαρία Πουλακίδα

Ειδική Επιστήμονας


Ανδριανός Τσεκρέκος

Αναπληρωτής Καθηγητής