Χαρά Ντελοπούλου

Δόκτωρ


Η Χαρούλα Ντελοπούλου είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1995 έως σήμερα.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστημίου Πειραιώς, πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΕΜΠ με ειδίκευση στην «Διοίκηση Νέων Τεχνολογιών» και εκπόνησε το διδακτορικό της στο ΕΚΠΑ, στο γνωστικό αντικείμενο των εξωστρεφών πληροφοριακών συστημάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το διδακτικό έργο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και το ερευνητικό της, εστιάζει: σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων, Cloud Computing, e-Inclusion, e-Learning, Μanagement Information Systems.

Είναι συγγραφέας πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού υλικού πληροφορικής και εκπαιδευτικού λογισμικού. Μέλος της Επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ. Μέλος των Επιτροπών Πιστοποίησης του πρώην ΟΕΕΚ. Διετέλεσε Βοηθός του Διευθυντή Σύνταξης της επιστημονικής εκδόσεως «ΣΠΟΥΔΑΙ» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, έχει δημοσιεύσει και είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε επαγγελματική και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

 Γρυπάρειο Μέγαρο,
6ος όροφος, γραφείο 615
210 368 9481
hadelop@econ.uoa.gr