Σωτήριος Δεσπότης

Καθηγητής


Ο Δρ. Σωτήριος Δεσπότης είναι Καθηγητής Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής.

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, γραφείο 125-126
210 727 5824
sotdespo@soctheol.uoa.gr