Δημήτριος Καινούργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Ο Δημήτριος Καινούργιος είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, κάτοχος του MSc in Money, Banking and Finance από το University of Birmingham (UK), και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) από το ΕΚΠΑ.

Έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Επίσης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε επαγγελματική και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών όπως: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, The Manchester School, Small Business Economics, Economic Modelling, Journal of Multinational Financial Management, Journal of Policy Modeling, Research in International Business and Finance, Finance Research Letters, Multinational Finance Journal, Applied Financial Economics, Applied Economics Letters, κ.α.

Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων, κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ανάλυση και μετάδοση χρηματοπιστωτικών κρίσεων, στην αλληλεξάρτηση διεθνών και αναδυόμενων χρηματοοικονομικών αγορών και στη διαχείριση κινδύνου.

 Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 521
210 368 9449
dkenourg@econ.uoa.gr