Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Τραπεζικής


Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΠΣ) «Τραπεζική», «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» και «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κ.λπ.].

Ο Δρ. Βασιλείου δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει με τον Νικόλαο Ηρειώτη τα βιβλία «Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική», «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» και «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής», με τους Νικόλαο Ηρειώτη και Δημήτριο Μπάλιο το βιβλίο «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» και με τους Νικόλαο Ηρειώτη, Μάριο Μενεξιάδη και Δημήτριο Μπάλιο το βιβλίο «Εσωτερικός Έλεγχος» που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Rosili. Επιπλέον, έχει συγγράψει πέντε βιβλία, στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, τα οποία αποτελούν διδακτικά εγχειρίδια προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Επιπλέον, ο Δρ. Βασιλείου έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας (Universitas Carolina Pragensis), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Ινστιτούτο Τραπεζικών Στελεχών της Ιονικής Τράπεζας, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιώς και έχει διατελέσει στέλεχος της Διεύθυνσης Μελετών της Ιονικής Τράπεζας. Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα όπως η χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων, η ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου, η ανάλυση χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, η χρηματοοικονομική ανάλυση και τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ιονική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, Ελεγκτικό Συνέδριο, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κ.λπ.). Έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Χρηματιστηριακά και τα Λογιστικά.

Γρυπάρειο Μέγαρο,
4ος όροφος, γραφείο 410
210 368 9486
dvasiliou@econ.uoa.gr