Σπύρος Γεωργαντέλης

Δόκτωρ


Ο Σπύρος Γεωργαντέλης είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων και διδάκτωρ Οικονομετρίας του Πανεπιστημίου Kent at Canterbury (UK). Έχει βαθιά και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία απασχολούμενος σε διάφορες διευθυντικές/επιτελικές θέσεις (Δ/ντής Τομέα Επενδυτικής Στρατηγικής του Private Banking, Επικεφαλής του Γραφείου Θεσμικών Επενδυτών και Σύμβουλος Διοίκησης, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Στρατηγικής Ομίλου, Σύμβουλος Διοίκησης και Δ/ντής Διεθνών Δραστηριοτήτων, Senior Analyst) σε πολλούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα στην Alpha Bank, στην Emporiki Bank-Credit Agricole, στην Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης και στην Τράπεζα Εγνατία. Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων και τραπεζών, καθώς και σε θέματα εφαρμοσμένων οικονομικών. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνείς επενδυτές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και σε ελληνικά ιδρύματα (ΕΕΤ, κλπ.)