Γεώργιος Δότσης

Επίκουρος Καθηγητής


O Γιώργος Δότσης γεννήθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1976. Αποφοίτησε από το Βαρβάκειο Πειραματικό Λύκειο και κατόπιν σπούδασε στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από το Cass Business School της Μεγάλης Βρετανίας και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με γνωστικό αντικείμενο τα Χρηματοοικονομικά στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 2006-2011 εκλέχτηκε Λέκτορας και στη συνέχεια Επίκουρος Καθηγητής (Senior Lecturer) στα Χρηματοοικονομικά στο Essex Business School του Πανεπιστημίου του Essex της Μεγάλης Βρετανίας.

Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, όπως Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Τιμολόγηση Παραγώγων, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία και Ποσοτικές Μεθόδους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αποτίμηση αξιογράφων, θεωρία χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση επενδύσεων και εφαρμοσμένη οικονομετρία και έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance και Journal of Futures Markets. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και επενδύσεων.

 Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 519
210 368 9454
gdotsis@econ.uoa.gr