Φοίβη Κουντούρη

Καθηγήτρια


Η Καθηγήτρια Δρ. Φοίβη Κουντούρη είναι κάτοχος PhD, MPhil και MSc από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Αγγλία). Είναι καθηγήτρια Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομετρίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα) και στο Ινστιτούτο Grantham του London School of Economics and Politics (Αγγλία).

Είναι επίσης η ιδρύτρια και Επιστημονική Διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ερευνών για το Περιβάλλον και την Οικονομία ICRE8 (Ελλάδα). Διευθύνει το Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Solutions Network for Greece, UN GR-SDSN, www.unsdsn.gr) από κοινού με τον καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Επιπλέον, είναι συνεκδότης της επίσημης εφημερίδας της «European Association of Environmental and Resource Economists» (EAERE), της οποίας έχει θητεύσει και ως Αντιπρόεδρος, και είναι μέλος της συντακτικής ομάδας σε περισσότερα από 20 κορυφαία οικονομικά και διεπιστημονικά επιστημονικά περιοδικά.

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα της Κουντούρη κατέχει η έννοια της «συνολικής οικονομικής αξίας των δημόσιων αγαθών», και ιδιαίτερα η αξία που αντλούν οι άνθρωποι από τους φυσικούς πόρους και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Ο κύριος ερευνητικός της στόχος είναι η εξέλιξη των θεωρητικών μοντέλων και των εμπειρικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της οικονομίας των φυσικών πόρων, της οικολογίας και της γεωργίας, προς: (α) καλύτερη κατανόηση, (β) ακριβέστερη μοντελοποίηση, (γ) πιο στέρεη εκτίμηση και (δ ) πιο αποτελεσματική ενσωμάτωση της έννοιας και των καθοριστικών παραγόντων της συνολικής οικονομικής αξίας στην διεπιστημονική διαχείριση των πόρων και στη χάραξη πολιτικής.

Η Φοίβη Κουντούρη συγκαταλέγεται στο 1.5% των καλύτερων γυναικών οικονομολόγων παγκοσμίως, με μεγάλο αριθμό ακαδημαικών διακρίσεων, βιβλίων, ερευνητικών δημοσιεύσεων και εφαρμοσμένων ερευνητικών έργων σ'όλο τον κόσμο. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), και άλλους ερευνητικούς οργανισμούς παγκόσμιου κύρους όπως ΟΟΣΑ (OECD), FAO, DEFRA, κ.λπ. Έχει δώσει κύριες ομιλίες και δημόσιες διαλέξεις σε όλο τον κόσμο.