Λένα Τσιπούρη

Καθηγήτρια


Η Λένα Τσιπούρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες στα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Βιέννης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και έχει πάρει το διδακτορικό της (Doctorat d’ Εtat) από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού Paris II και έχει κάνει μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία Fulbright στο MIT.

Το διδακτικό και ερευνητικό της έργο εστιάζει σε Οικονομική Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση, Οικονομικά της Τεχνολογικής Αλλαγής, Θεωρία της Επιχείρησης, Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Έχει πάρει μέρος σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, και ασχολείται επαγγελματικά ως σύμβουλος στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΟΟΣΑ και τα Ηνωμένα Έθνη.

Αυτή την εποχή είναι αντιπρόεδρος του Research, Innovation, and Science Policy Expert (RISE) High-Level Group (HLG) και μέλος σε διεθνή συμβουλευτικά σώματα και επαγγελματικές ενώσεις. Οι πιο πρόσφατες ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις της και τα κείμενα πολιτικής της είναι εξειδικευμένα σε πολιτικές ζήτησης, ανάλυση θεμάτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και εταιρική διακυβέρνηση.

 Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 509
210 368 9464
tsipouri@econ.uoa.gr