Ελένη Λουκή

Ειδική Επιστήμονας


Η Ελένη Λουκή είναι σύμβουλος και εκπαιδευτής ψυχικής υγείας. Είναι πτυχιούχος ψυχολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην εκπαίδευση. Έχει κλινική εκπαίδευση στη συμπεριφορική θεραπεία οικογένειας και τις ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις και έχει ολοκληρώσει πιστοποιημένη εκπαίδευση στο Evidence – based Coaching (πιστοποιημένο από το European Mentoring & Coaching Council και το Association for Coaching).

Εργάστηκε στο Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) από το 2003 έως και το 2014 όπου και διατέλεσε συντονίστρια του εν λόγω προγράμματος (2007 – 2014) και συντονίστρια της Γραμμής Βοήθειας για την Κατάθλιψη (1034) του Προγράμματος «αντι-στίγμα» του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ..

Επί δεκαετία (2007 - 2017) υπήρξε υπεύθυνη ομάδας εκπαίδευσης οικογενειών ψυχικά πασχόντων στο Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.), ενώ από το 2016 εργάζεται ιδιωτικά ως σύμβουλος – εκπαιδευτής ψυχικής υγείας και ως Life – Executive coach.

Έχει πλούσιο διδακτικό έργο ως εισηγήτρια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακών φορέων (ΕΚΠΑ, ΕΠΙΨΥ, ΑΣΚΤ) και ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα αγωγής υγείας ενηλίκων αλλά και σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και στον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου και των ψυχικά ασθενών. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες.

Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών (Ψυχιατρική, Ψυχολογία, International Journal of Social Psychiatry, International Journal of Mental Health, Psychiatry & Clinical Neurosciences).