Σπύρος Παπαθανασίου

Δόκτωρ


Ο Σπύρος Παπαθανασίου είναι Οικονομολόγος. Έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό (MSc, Τραπεζική) αλλά και διδακτορικό (PhD, Χρηματοοικονομικά) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι υποψήφιος Μεταδιδάκτορας (PostDoc) στο Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό «Τραπεζική» από το 2011. Έχει διδάξει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει επιστημονικό υλικό για το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσαρμοσμένο στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Έχει σημαντική εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και είναι πιστοποιημένος από το ΕΑΠ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πχ Moodle, BBB, WIzIQ). Επίσης, είναι πιστοποιημένος από το ΕΑΠ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κατέχει γύρω στα 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικά επιχειρηματικότητας, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κλπ. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά στην εταιρεία ICAP AE.

Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τέλος, έχει παρουσιάσει άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά. Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα του σε χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (Managerial Finance, European Research Studies Journal, Operational Research (Springer Berlin), International Research Journal of Finance and Economics, Journal of Money, Investment and Banking, The Empirical Economics Letters κλπ).