Μαρία Πουλακίδα

Ειδική Επιστήμονας


Η Μαρία Πουλακίδα είναι πτυχιούχος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (μάστερ) στην Τραπεζική, με βαθμό άριστα, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία εργαζόμενη ως στατιστικός και ερευνήτρια/αναλύτρια σε πολλά ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ΝΠΔΔ. Ειδικότερα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα από 1/6/2005 μέχρι σήμερα. Επιπλέον, είναι εξειδικευμένη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, λόγω της συνεχούς ενασχόλησης της τα τελευταία δεκαπέντε έτη, με προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.