Σπύρος Μησιακούλης

Δόκτωρ


Ο Σπύρος Μησιακούλης του Ευγενίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Σπούδασε οικονομικά (οικονομετρία) στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Εκτός του βασικού πτυχίου, κατέχει μάστερ και διδακτορικό.

Η επαγγελματική του εμπειρία (από το 1979 και συνεχίζεται) είναι πολύπλευρη ως προς τους τομείς απόκτησής της. Συνοπτικά έχει εργασθεί με επιτυχία στους κλάδους των πανεπιστημίων, αερομεταφορών, τροφίμων, τραπεζών-επενδύσεων, και φαρμάκων.

Η εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνά του περιλαμβάνει την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών, της Ιστορίας, της Εργασίας, της Κοινωνιολογίας, και της Κοινωνικής Πολιτικής. Τα θεωρητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Μη-κανονικά οικονομετρικά υποδείγματα. Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες και μελέτες σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.