Στέφανος Τάντος

Δόκτωρ


Ο Στέφανος Τάντος είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 2007 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Lancaster (U.K.). To 2010 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2013 κατέστη Διδάκτωρ στο διδακτορικό πρόγραμμα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις Οικονομικές Επιστήμες, με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Διαχείριση Δημόσιου Χρέους: Θεωρία και Πολιτική».

Απασχολείται ως οικονομικός αναλυτής στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ενασχολούμενος κυρίως με θέματα φορολογικού χαρακτήρα.

Διετέλεσε οικονομικός συνεργάτης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ενασχολούμενος με την οικονομική διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

Επιπλέον, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη συμβουλευτική επιχειρήσεων, την αξιολόγηση επενδύσεων καθώς επίσης με την παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών. Διαθέτει επίσης πλούσια ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.