Κανέλλος Τούντας

Δόκτωρ


Ο Τούντας Κανέλλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Απέκτησε Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Κατέχει οργανική θέση ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ διδάσκει Οικονομικά στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) καθώς και Τραπεζική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Έχει τριακονταετή και πλέον επαγγελματική εμπειρία, στο πλαίσιο της οποίας εργάστηκε σε Ναυτιλιακές Εταιρίες. Από πό το 2001 μέχρι και το 2010 διατέλεσε Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το 2011 μέχρι και το 2014 διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη ενώ το 2012 μέλος του ΔΣ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας ‘’Αγ. Παντελεήμων” με αρμοδιότητα στα Οικονομικά του Νοσοκομείου.

Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του 2015 άσκησε τα καθήκοντα του Υποδιοικητή στον Οργανισμό Αγροτικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ενώ σήμερα είναι Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη.

Έχει διδάξει επί σειρά ετών στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στο ΤΕΙ Πειραιά.

Κατέχει δίπλωμα Λογιστή Α’ Τάξης, είναι πλήρες μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων στην Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Επιστημονικά του άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα Διεθνή Περιοδικά, Διεθνή Οικονομικά Συνέδρια και Forumς . Έχει παρουσιάσει σειρά διαλέξεων σε θεματολογία Οικονομικών και Δημοσίου Λογιστικού ενώ κύρια θέματα επιστημονικού του ενδιαφέροντος είναι η Λογιστική και η Χρηματοοικονομική.