Ανδριανός Τσεκρέκος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Ο Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 διετέλεσε Λέκτορας στο ίδιο τμήμα, και από τον Δεκέμβριο του 2010 εώς το Νοέμβριο του 2017 Επίκουρος Καθηγητής. Στo παρελθόν έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ (Lancaster University) και στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ (Durham Business School) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι απόφοιτος του ΟΠΑ (πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας) και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. Υπήρξε υπότροφος του Lancaster University Management School ως υποψήφιος διδάκτωρ στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική και ολοκλήρωσε τη διατριβή του το 2003.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα αποτίμησης χρηματοοικονομικών παραγώγων, εφαρμογές μεθόδων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης στην αξιολόγηση εταιρικών επενδύσεων, θέματα ακίνητης περιουσίας, μοντέλα στοχαστικής και τεκμαρτής μεταβλητότητας και θέματα ποιότητας λογιστικής πληροφορίας και της επίδρασής της στις αγορές κεφαλαίου. Η έρευνά του έχει δημοσιευθεί σε υψηλής απήχησης ακαδημαϊκά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και σε επιστημονικά εγχειρίδια για επαγγελματίες. Είναι τακτικός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια και από το 2007 συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο παρελθόν υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ (Lancaster University) και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (International Hellenic University).