Βασίλης Κατσίκης

Επίκουρος Καθηγητής


Ο Βασίλειος Ν. Κατσίκης έλαβε πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Διδακτορικό στα Μαθηματικά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Είναι Επίκουρος Καθηγητής Μαθηματικών & Πληροφορικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ακόλουθες περιοχές: Υπολογιστικά Μαθηματικά, Συναρτησιακή Ανάλυση, Υπολογιστικές μέθοδοι στην Οικονομική επιστήμη, Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα. Δημοσιεύει σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Μετέχει σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων και είναι κριτής σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 Γρυπάρειο Μέγαρο,
6ος όροφος, γραφείο 620
210 368 9489
vaskatsikis@econ.uoa.gr