Βασίλης Ναούμ

Δόκτωρ


Ο Ναούμ Βασίλειος - Χρήστος είναι Διδάκτωρ Λογιστικής του Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του ιδίου Πανεπιστημίου και κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Έχει διδάξει Χρηματοοικονομική Λογιστική στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στο Κέντρο Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Στρατού. Είναι επίσης εισηγητής σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια εταιρειών.

Ο Δρ. Ναούμ έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού στη λογιστική και έχει εργαστεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο τμήμα οικονομικής αξιολόγησης αιτήσεων. Επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά όπως το Management Accounting Research, το Journal of Intellectual Capital και το International Journal of Economic Sciences and Applied Research και έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα διεθνή συνέδρια με τη μέθοδο των κριτών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο γνωστικό πεδίο της Διοικητικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.