Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κος Νικόλαος Ηρειώτης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο χώρο της ασφαλιστικής αγοράς. Κατά την τελευταία εβδομάδα συμμετείχε στο συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας και σε ομιλία που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών (ΣΕΣΑΕ).