Η διεξαγωγή του Executive Program in Business Administration (Mini-MBA) από το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής ξεκίνησε με την 1η συνάντηση να πραγματοποιείται το πρώτο σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Το Mini – ΜΒΑ έχει διάρκεια 5 μηνών, διεξάγεται σαββατοκύριακα και οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του ΕΚΠΑ.