Στις 11 Νοεμβρίου 2018, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, ξεκίνησε ο 1ος κύκλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Pre – Medical Management Programme». Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης, οι Καθηγητές Δημήτριος Βασιλείου και Ιωάννης Υφαντόπουλος, Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου χαιρέτησε ο κος Φώτιος Πατσουράκος, ενώ εκ μέρους του χορηγού του 1ου κύκλου, τη φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, ο κος Βασίλειος Πενταφράγκας.

Η πρώτη διάλεξη του προγράμματος Pre-Medical Management Program είχε θέμα τη «Διοίκηση Ιατρείων και Μονάδων Υγείας» με εισηγητή τον Δρ Ιωάννη Θάνο. Στο πλαίσιο της πρώτης διάλεξης του προγράμματος παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα σήμερα, καθώς και πως μπορούν οι Ιατροί να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται με τις αλλαγές που παρατηρούνται στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον το οποίο γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, απρόβλεπτο, δυναμικό και δημιουργεί μία σειρά από ευκαιρίες, πιέσεις και απειλές. Επίσης, συζητήθηκε πως μπορούν οι βασικές αρχές της επιστήμης του Μάνατζμεντ να χρησιμοποιηθούν από τους ιατρούς ώστε να οργανώσουν και να διευθύνουν αποτελεσματικά τα ιατρεία τους ή τις μονάδες υγείας στις οποίες ανήκουν.

Οι επόμενες τρεις συναντήσεις αφορούν:

• Επιχειρησιακή Στρατηγική και Group Practices

• Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

• Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα Ιατρείων / Μονάδων Υγείας