Ενημερώνουμε τους ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) που έχουν δηλώσει συμμετοχή (μέσω της ιστοσελίδας του ΙΣΑ) στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Pre - Medical Management Programme», ότι οι διαλέξεις για την 1η ομάδα ιατρών θα ξεκινήσουν στις 11 Νοεμβρίου 2018. Οι συμμετέχοντες του 1ου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος θα έχουν ενημερωθεί από τα Executive Programs του ΕΚΠΑ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2018. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Γρυπάρειο Μέγαρο, οδός Σοφοκλέους 1, στο κέντρο της Αθήνας.