Managing Mergers & Acquisitions (M&As)

and Strategic Alliances (SAS) (In House)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης με τίτλο «Managing Mergers and Αcquisitions (Μ&As) and Strategic Alliances (SAs)» προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εταιρείας σας (in house tailor made program). Το πρόγραμμα «Managing Mergers & Acquisitions and Strategic Alliances» είναι ένα ολοκληρωμένο και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που εμπλουτίζει τον εκπαιδευόμενο με ουσιαστικές γνώσεις στην αποτελεσματική διοίκηση M&As και SAS. Έμφαση θα δοθεί επίσης στο πως το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις συχνά ψυχοφθόρες αλλαγές οι οποίες προκύπτουν μετά από M&As και SAS.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος, διάρκεια,
και ημέρες συναντήσεων
κατόπιν συνεννόησης
Πιστοποιητικό

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Ανώτατα, ανώτερα, και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών οι οποίοι βιώνουν ή πρόκειται να βιώσουν M&As και SAS στο μέλλον.
 • Επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών οι οποίοι πρόκειται να εμπλακούν στο άμεσο μέλλον σε M&As και SAS.
 • Στελέχη και εργαζόμενους του δημοσίου τομέα οι οποίοι θέλουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις αλλαγές που προκύπτουν μετά από μια M&As, τόσο στο εργασιακό τους περιβάλλον όσο και σε προσωπικό επίπεδο (διαχείριση άγχους, ανασφάλειας για τη μελλοντική τους καριέρα, κ.τ.λ.).
 • Συμβούλους επιχειρήσεων οι οποίοι επιθυμούν την εξειδίκευση στον τομέα των M&As και SAS και την παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Άτομα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων για την επιτυχή λήψη και υλοποίηση M&As και SAS.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Managing Mergers and Αcquisitions and Strategic Alliances, οι συμμετέχοντες:

 • Θα αποκτήσουν βαθιά γνώση των λόγων που πραγματοποιούνται M&As και SAS και των προσδιοριστικών παραγόντων και διαδικασιών επιτυχημένων M&As και SAS.
 • Θα προετοιμαστούν καλύτερα για τις αλλαγές που προκύπτουν μετά από M&As και SAS.
 • Θα βάλουν τις βάσεις για μελλοντική ενασχόληση με τον συγκεκριμένο χώρο ακόμα και αν συνδέονται έμμεσα με αυτό (π.χ. σύμβουλοι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, κ.τ.λ.).
 • Θα εξοπλιστούν με γνώση των πιο πρόσφατων και προηγμένων θεωριών και εργαλείων M&As και SAS που έχουν άμεση εφαρμογή στο χώρο εργασίας τους.

Η θεματολογία του προγράμματος σχετίζεται με τα ακόλουθα αλλά μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω στις ανάγκες της εταιρείας σας:

 1. Μελέτη των λόγων πραγματοποίησης M&As και SAS
 2. Μεθοδολογίες αξιολόγησης επιτυχίας/αποτυχίας M&As και SAS
 3. Στρατηγικές και διαδικασίες λήψης και υλοποίησης επιτυχημένων M&As και SAS
 4. Τακτικές άμυνας σε επιθετικές κινήσεις M&As και στρατηγικές διαπραγματεύσεων M&As και SAS
 5. Διαχείριση των αλλαγών οι οποίες προκύπτουν μετά από M&As και SAS
 6. Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας σε Ελληνικές M&As και SAS

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι δομημένο στην βάση της πιο σύγχρονης παγκόσμιας ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας M&As και SAS καθώς και στην εμπειρία που προέρχεται από την πραγματοποίηση ερευνών στα αντικείμενα των M&As και SAS στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μόνο το 2015 πραγματοποιήθηκαν περίπου 50.000 M&As και η αξία τους έφτασε παγκοσμίως τα 5 τρις δολάρια. Σύμφωνα με νέα έρευνα, κατά μέσο όρο, το 40% του κύκλου εργασιών των εταιρειών στο άμεσο μέλλον θα προέρχεται από SAS με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, ποσοστό το οποίο ανερχόταν σε 10% πριν 15 χρόνια. Η διεθνής και ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα όπως και πολλές έρευνες κορυφαίων εταιρειών συμβούλων στρατηγικής και διοίκησης διατείνονται ότι ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 50-80% των M&As και SAS τείνουν να αποτυγχάνουν να αποδώσουν τα αρχικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Και στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, παρατηρήθηκε μια φρενίτιδα M&As και SAS, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον σε πολλούς κλάδους (τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, δημόσια διοίκηση, τουρισμός, υπηρεσίες υγείας, φαρμακοβιομηχανίες, εκπαίδευση, κ.τ.λ.) και να επηρεάσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ίδιους τους εργαζομένους και ευρύτερα το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες προσαρμόζοντας τη θεματολογία του στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και του κλάδου. Η τελική διαμόρφωση του προγράμματος επιτυγχάνεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Το πρόγραμμα είναι tailor made και υλοποιείται σε χώρους που θα συμφωνήσουν και τα δύο μέρη.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο στην βάση της πιο σύγχρονης παγκόσμιας ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας καθώς και στην εμπειρία που προέρχεται από την πραγματοποίηση ερευνών στο αντικείμενο της στρατηγικής και της διεθνοποίησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εισηγητές έχουν πολυετή συμβουλευτική και διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχουν σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δίνει έμφαση στη λήψη και υλοποίηση επιτυχημένων διεθνών, ανταγωνιστικών και επιχειρηματικών στρατηγικών. Θα χρησιμοποιηθεί μια σειρά από διδακτικές μεθόδους όπως σύντομες διαλέξεις, χρήση πολλαπλών ελληνικών ή διεθνών μελετών περιπτώσεων (case studies) εταιρειών, παιχνίδια ρόλων (role play and negotiation), προσομοίωση (simulation games), κτλ.

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Ο αριθμός και η διάρκεια των συναντήσεων θα συμφωνηθεί με τους συμμετέχοντες ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Executive Program in Managing Mergers & Acquisitions (M&As) and Strategic Alliances (SAS) χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Κόστος Προγράμματος

Το ύψος των διδάκτρων θα συζητηθεί με την εταιρεία σας και διαμορφώνεται απο τον αριθμό των διδακτικών ωρών και από το βαθμό προσαρμογής του προγράμματος στις ανάγκες σας. Στο τελικό ποσό θα περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Εργαστήρια «Τραπεζικής» και «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και διευθύνεται από μία ομάδα καθηγητών με βαθιά και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής αποσκοπώντας τη διοίκηση στην πράξη . Η ομάδα αυτή αποτελείται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής, Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη, Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Τραπεζικής, Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Lancaster University Management School, Ιωάννη Θάνο και τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Δημήτριο Μπάλιο. Ο εισηγητής της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχει επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Program in Managing Mergers & Acquisitions (M&As) and Strategic Alliances (SAS) θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας προκειμένου να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρεία σας.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Οι συναντήσεις διεξάγονται σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.