ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος του πρωτοποριακού προγράμματος εκπαίδευσης που έχει τίτλο «Medical Management Programme». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γιατρούς, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, στη διοίκηση ιατρείων και Μονάδων Υγείας. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων των ιατρών, ως προς την αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο «Medical Management Programme» σε 80 διδακτικές ώρες στην αίθουσα αποτελούν οι ακόλουθες: Οικονομικά για Ιατρούς και Στελέχη Μονάδων Υγείας

 • Διοίκηση Ιατρείων/Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ Ιατρείων/Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Διαπραγματεύσεις και Επίλυση Συγκρούσεων
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Group Practices
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα Ιατρείων/Μονάδων Υγείας
 • Διαχείριση Γραφείου και Οργάνωση Ιατρείου
 • Εκπόνηση Business Plan για την Ανάπτυξη Ιατρείων/Μονάδων Υγείας
 • Εκτιμούμε ότι το φθινόπωρο θα ξεκινήσει ο 2ος κύκλος εκπαίδευσης για το «Medical Management Programme.

  Χρήσιμα Links «Executive Programs» «Medical Management Programme»