ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και τα Executive Programs του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σας ενημερώνουν ότι ολοκληρώθηκε και ο 2ος κύκλος του πρωτοποριακού προγράμματος εκπαίδευσης που έχει τίτλο «Pre-Medical Management Programme». Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και απευθύνεται σε γιατρούς, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους ,στη διοίκηση ιατρείων και Μονάδων Υγείας. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων τους, ως προς την αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο «Pre-Medical Management Programme» σε 20 διδακτικές ώρες στην αίθουσα αποτελούν οι ακόλουθες:

  • Διοίκηση Ιατρείων/Μονάδων Υγείας
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
  • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Group Practices
  • Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα Ιατρείων / Μονάδων Υγείας
  • Θυμίζουμε ότι στο «Pre-Medical Management Programme» διδάσκονται οι 20 πρώτες ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος «Medical Management Programme». Εκτιμούμε ότι το φθινόπωρο θα ξεκινήσει ο 3ος κύκλος εκπαίδευσης για το «Pre-Medical Management Programme και θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τον 1ο χρόνο συνεργασίας των δύο φορέων, καθώς και η απονομή των πιστοποιητικών.

    Χρήσιμα Links «Executive Programs» «Pre-Medical Management Programme» «Medical Management Programme»