Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens MBA - UoA MBA)» προκηρύσσει 90 θέσεις φοιτητριών και φοιτητών για κάθε μία από τις ειδικεύσεις Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών (ΜΒΑ) (http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/), Λογιστική (ΜΒΑ-Accounting) (http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr/) και Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MBA-Health) (http://www.mba-health.econ.uoa.gr/). Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λήγει την 7η Ιουνίου 2019. Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Για να διαβάσετε το κείμενο της προκήρυξης κάνετε κλικ εδώ.

Για να κάνετε αίτηση κάνετε κλικ εδώ.