Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens MBA - UoA MBA)» προκηρύσσει 90 θέσεις φοιτητριών και φοιτητών για κάθε μία από τις ειδικεύσεις Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών (http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/), Λογιστική (http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr/) και Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (http://www.mba-health.econ.uoa.gr/). Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2018. Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα http://www.mba.econ.uoa.gr/ ή κάνετε κλικ εδώ.