Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικότητα (1)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιδιοκτητών, στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υποψηφίων επιχειρηματιών με τίτλο «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικότητα (1)» αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικότητα (1-2-3-4)».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα (1)» είναι δομημένο για να προσφέρει όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία που η διοίκηση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης πρέπει να διαθέτει για να λαμβάνει σωστές αποφάσεις και να αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσής της, αλλά κυρίως ανάπτυξής της. Έμφαση δίνεται σε θέματα ανάλυσης αγοράς, σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), ίδρυσης της επιχείρησης, χρηματοδότησής της αλλά και διαχείρισης των ταμειακών της ροών.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 450€
Διάρκεια: 2 μήνες
Συναντήσεις Σάββατο ή Κυριακή
Πιστοποιητικό
2 ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε υποψήφιους επιχειρηματίες, που επιθυμούν να αναπτύξουν το απαραίτητο υπόβαθρο κατανόησης και διοίκησης της επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Το «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικότητα (1)» αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων σχετικών με η λειτουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικότητα (1)», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Θα εστιάσουν σε θέματα ανάλυσης αγοράς, σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), ίδρυσης της επιχείρησης, χρηματοδότησής της αλλά και διαχείρισης των ταμειακών της ροών,
 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει ένα κλασικό πρόγραμμα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένες ως προς το χρόνο και το κόστος απόκτησης αυτών,
 • Κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες καθημερινές καταστάσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
 • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον αντιλαμβανόμενοι καλύτερα τη σύνδεση επιχειρηματικών πληροφοριών και διοίκησης επιχειρήσεων,
 • Βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις επιδόσεις τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους,
 • Αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και σύγχρονες προσεγγίσεις πέρα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους,
 • Εκπαιδευτούν σε αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες διοίκησης για άμεση υλοποίηση στην εργασία τους,
 • Ειδικευθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες,
 • Κοινωνικοποιηθούν και να συνεργαστούν με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων από διαφορετικές επιχειρήσεις και κλάδους.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Πώς θα δημιουργήσετε μια μικρομεσαία επιχείρηση – business plan – Ανάλυση αγοράς
 2. Χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχείρησης
 3. Διαχείριση ταμειακών ροών και προϋπολογισμοί

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Καθημερινά ιδρύονται και «κλείνουν» εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Όσοι έχουν ιδρύσει ή μελετούν την ίδρυση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης θα πρέπει να διαθέτουν ουσιαστικές οικονομικές γνώσεις διοίκησης και επιχειρηματικότητας για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης της επιχείρησής τους σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως αυτό της ελληνικής οικονομίας. Τα στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως αναζητούν τρόπους για να προωθήσουν την επιχείρησή τους. Ένας δημοφιλής τρόπος για να το επιτύχουν είναι μέσω της απόκτησης ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Ένα master όμως απαιτεί τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια πλήρους φοίτησης για να ολοκληρωθεί. Οι ευκαιρίες στην αγορά απαιτούν όμως ταχύτητα στις διαδικασίες. Πολλά στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που εργάζονται με εξοντωτικούς ρυθμούς, είναι σχεδόν αδύνατον να βρουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στα στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τις πιο σημαντικές γνώσεις διοίκησης και επιχειρηματικότητας με σκοπό να συμβάλει στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

Το πρόγραμμα «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα (1-2-3-4)» και όσα πηγάζουν από αυτό όπως το «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα (1)» είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στελεχών ή υποψήφιων στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων γνώσεων που η διοικούντες μιας ΜΜΕ πρέπει να διαθέτουν.

Διάρκεια Προγράμματος

Το «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικότητα (1)» ολοκληρώνεται, σε πλήρη έκταση, σε 4 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 20 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους γι΄ αυτό και οι συναντήσεις διενεργούνται σαββατοκύριακα.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικότητα (1)» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται 2 βαθμοί ECVET.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 450 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί. Δύναται η χρήση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Οι εισηγητές της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη της αγοράς, αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικότητα (1-2-3-4) θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σαββατοκύριακα σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Το «Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικότητα (1)» ολοκληρώνεται σε 4 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, 20 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τοΝοέμβριο 2019. Η διάρκειά του είναι 2 μήνες.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.